Kiểm toán

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KIỂM TOÁN

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung
Sinh viên có kiến thức cơ bản và hiện đại về kinh tế nói chung, có trình độ chuyên môn về lĩnh vực kế toán và kiểm toán nói riêng.

1.2 Mục tiêu cụ thể 
Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng giao tiếp, có kỹ năng thao tác phần mềm kế toán,  kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức công việc hợp lý, kỹ năng quản lý thời gian. Có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ luật pháp. Trung thực, liêm chính và tuân thủ đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm trách các công việc kế toán tài chính, kế toán quản trị, khai báo thuế tại doanh nghiệp, kiểm toán viên; có khả năng tổng hợp phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính; tham mưu và đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và ra quyết định kinh tế tài chính của đơn vị.

2. Chuẩn đầu ra

2.1 Kiến thức:
- Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế nói chung, nắm vững các vấn đề cơ bản về kế toán kiểm toán.
- Nắm vững kiến thức chuyên môn sâu về kế toán để có thể đảm trách các phần hành kế toán; tổng hợp phân tích số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị, hoạch định chính sách tài chính tại các tổ chức kinh tế.
- Nắm vững kiến thức chuyên môn kiểm toán để trở thành kiểm toán viên chuyên nghiệp.

2.2 Kỹ năng:
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC.
- Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý thời gian, tư duy sáng tạo, xử lý hiệu quả  công tác chuyên môn.
- Kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp.

2.3 Thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức tốt.
- Chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Trung thực, liêm chính và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực nghề nghiệp kế toán kiểm toán.
- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập và công tác.

3. Cơ hội nghề nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về kế toán kiểm toán, tài chính ngân hàng và viện nghiên cứu kinh tế, tài chính, ngân hàng;
- Các định chế tài chính trung gian (các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư thuộc các khu vực, thành phần kinh tế trong ngoài nước, trung tâm giao dịch chứng khoán);
- Các tổ chức kinh tế tài chính;
- Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, công ty đầu tư, tư vấn dịch vụ kế toán kiểm toán trong và ngoài nước.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ.

6. Đối tượng tuyển sinh:
    Theo Điều 5 quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03 ngày 11/02/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
    Căn cứ vào Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 1368 /ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

7.1 Quy trình đào tạo
Quy trình đào tạo được chia làm 8 học kỳ:
-    Khối kiến thức giáo dục cơ bản: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3.
-    Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4.
-    Khối kiến thức chuyên ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7.
-    Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8.

7.2 Điều kiện tốt nghiệp
      Sinh viên được công nhận tốt nghiệp, nếu hội đủ các điều kiện sau đây:

-    Được công nhận là sinh viên hệ chính quy của trường theo đúng ngành cấp bằng tốt nghiệp;
-    Hoàn tất các môn học theo đúng chương trình giáo dục quy định và tích lũy đủ số tín chỉ quy định của ngành đào tạo (gồm đồ án, khóa luận tốt nghiệp, thi các môn chuyên môn thêm tương đương với số tín chỉ của đồ án, khóa luận tốt nghiệp), không có môn học nào đạt điểm dưới 5 và có ĐTBCTL không dưới 5.
-    Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của ĐHQG-HCM và của trường (trừ trường hợp các lưu học sinh nước ngoài tuân theo Quy chế Công tác người nước ngoài học tại Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 33/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 1999 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT).
-    Đạt chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
-    Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập.  Tổng truy cập: 12,814,792