Marketing

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
MARKETING

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung
      Đào tạo cử nhân Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-chính trị-văn hoá-xã hội; có năng lực hoạch định, tổ chức thực hiện các chiến lược và kế hoạch kinh doanh nói chung cũng như các kỹ năng chuyên sâu về xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động marketing nói riêng, xây dựng và phát triển thương hiệu trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt.

1.2 Các mục tiêu cụ thể
- Có kiến thức chuyên môn về  Marketing và quản trị vững vàng,
- Có kỹ năng nghề nghiệp của một chuyên viên và quản lý Marketing và kỹ năng mềm cần thiết,
- Có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn,
- Có khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu làm việc trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung, đặc biệt là lĩnh vực Kinh tế đối ngoại.

2. Chuẩn đầu ra

2.1 Kiến thức:
- Áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề kinh tế và quản trị
- Áp dụng kiến thức cơ sở ngành Marketing giải quyết các vấn đề kinh tế và quản trị
- Áp dụng kiến thức chuyên ngành Marketing giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Marketing

2.2 Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

- Thể hiện khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
- Nghiên cứu và khám phá kiến thức
- Tư duy một cách có hệ thống

2.3 Thái độ tư tưởng và nghề nghiệp đúng đắn và khả năng học tập suốt đời
      Có đạo đức và các trách nhiệm khác đối với cộng đồng

2.4 Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp

- Khả năng làm việc nhóm
Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC

2.5 Năng lực thực hành nghề nghiệp
- Hiểu rõ bối cảnh bên ngoài, xã hội và môi trường
- Hiểu rõ bối cảnh doanh nghiệp
- Áp dụng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong các hoạt động Marketing

3. Cơ hội nghề nghiệp

Nhóm 1: Chuyên viên hay trợ lý quản lý Marketing hoặc ở các bộ phận có liên quan đến hoạt động Marketing, trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, hoặc làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động chính trong ngành Marketing, cụ thể như sau: lĩnh vực quản trị thương hiệu và quản trị chiến lược, quảng cáo và quan hệ công chúng, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu và phát triển thị trường, quản lý kênh phân phối, bán hàng...Sau hai năm công tác, có thể giữ những vị trí trưởng nhóm hay quản lý bộ phận.
Nhóm 2: Một số cơ hội phát triển nghề nghiệp khác:
- Chủ doanh nghiệp: Tự kinh doanh từ những dự án nhỏ, đặc biệt là trong các lĩnh vực hoạt động sau: Viết bài PR, Marketing kỹ thuật số, tổ chức sự kiện, thiết kế nhận dạng thương hiệu, nghiên cứu thị trường...
- Giảng viên và nghiên cứu viên: trợ giảng, tham gia học tập nâng cao trình độ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, hoặc tiến tới trở thành các giảng viên tại các trường đại học; chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu.  
Nhóm 3: Cơ hội phát triển cá nhân
Theo học bậc cao hơn trong lĩnh vực Marketing hay các khóa chuyên sâu về một kiến thức hay kỹ năng về Marketing, quản trị kinh doanh hay kinh tế.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá:
130 tín chỉ.

6. Đối tượng tuyển sinh:
    Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
    Căn cứ vào Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 1368 /ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

7.1 Quy trình đào tạo
      Quy trình đào tạo được chia làm 8 học kỳ:
-Khối kiến thức giáo dục đại cương: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3.
-Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4.
-Khối kiến thức chuyên ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7.
-Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8

7.2 Điều kiện tốt nghiệp
      Sinh viên được công nhận tốt nghiệp, nếu hội đủ các điều kiện sau đây:
-Tích lũy đủ số TC của ngành đào tạo.
-Đạt điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa theo quy định.
-Đạt các chứng chỉ GDQP, chứng chỉ giáo dục thể chất .
-Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.  
Tổng truy cập: 12,814,843