Thương mại điện tử

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức toàn diện về lĩnh vực kinh tế, quản lý và am hiểu về công nghệ thông tin nhằm cung cấp nguồn nhân lực thương mại điện tử chất lượng cao; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thương mại điện tử; có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới.

1.2 Mục tiêu cụ thể
- Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm việc độc lập, tự nghiên cứu, sáng tạo, có sức khỏe và kỹ năng giao tiếp tốt đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
- Đào tạo các chuyên gia có khả năng tham gia hoạch định các chiến lược, chính sách, kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh nghiêp thương mại điện tử.
- Đào tạo các chuyên gia có chuyên môn cao trong lĩnh vực thương mại điện tử, nắm vững nghiệp vụ kinh doanh, quản lý và thành thạo công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh tại doanh nghiệp.
- Đào tạo đội ngũ quản lý có kiến thức vững vàng trong hoạch định, xây dựng và triển khai hoạt động thương mại điện tử tại doanh nghiệp và khả năng quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử.
- Đào tạo đội ngũ quản lý chuyên sâu trong việc tổ chức, quản lý và thực hiện toàn bộ quá trình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong hoạt động thương mại điện tử.
- Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

2. Chuẩn đầu ra

2.1 Kiến thức:
- Hiểu và vận dụng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia;
- Có khả năng áp dụng những kiến thức cơ bản, cơ sở và kiến thức bổ trợ về kinh doanh và quản lý;
- Ứng dụng kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin trong các dự án thương mại điện tử;
- Phân loại và áp dụng qui trình, tiến trình, thủ tục pháp lý có liên quan đến quản lý, kinh doanh trong thương mại điện tử;
- Thẩm định và đánh giá các dự án triển khai thương mại điện tử trong doanh nghiệp;
- Khả năng nhận biết nhu cầu và tham gia học tập và nâng cao trình độ suốt đời;
- Áp dụng được kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành kinh tế khác;
- Hiểu biết về những vấn đề thời sự.

2.2 Kỹ năng:
- Thiết kế, xây dựng và quản trị các phần mềm/website tại doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động kinh doanh và quản lý;
- Khả năng tự nghiên cứu, phân tích, phản biện và giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
- Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết báo cáo, xây dựng và bảo vệ dự án;
- Khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

2.3 Thái độ:
- Hiểu biết trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp;
- Nhận biết trách nhiệm với bản thân và cộng đồng;
- Ý thức vượt khó vươn lên trong mọi công việc;
- Có ý thức hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và các cá nhân bên ngoài tổ chức.

2.4 Trình độ ngoại ngữ:
      Khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả bằng tiếng Anh: 500 TOEIC hoặc tương đương, khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

3. Cơ hội nghề nghiệp:

3.1 Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
- Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty cung cấp giải pháp về thương mại điện tử;
- Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty đang hoặc có dự định triển khai hoạtđộng và ứng thương mại điện tử;
- Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoặc ứng dụng thương mại điện tử;
- Giảng dạy trong lĩnh vực thương mại điện tử tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

3.2 Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Tiếp tục học tập nâng trình độ sau đại học trong chuyên ngành thương mại điện tử, các ngành kinh tế và quản trị khác;
- Khả năng tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ

6. Đối tượng tuyển sinh
    Theo Điều 5 quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03 ngày 11/02/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
    Căn cứ vào Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 1368 /ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

7.1 Quy trình đào tạo
      Quy trình đào tạo được chia làm 8 học kỳ:
- Khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở khối ngành: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3, học kỳ 4.
- Khối kiến thức chuyên ngành: học kỳ 4, học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7.
- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 7, 8.

7.2 Điều kiện tốt nghiệp
      Sinh viên được công nhận tốt nghiệp, nếu hội đủ các điều kiện sau đây:
- Tích lũy đủ số TC của ngành đào tạo;
- Đạt điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa theo quy định;
- Đạt các chứng chỉ GDQP, chứng chỉ giáo dục thể chất;
- Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.8
- Điều kiêṇ ngoaị ngữ: đaṭ chuẩn 500 TOEIC hoặc các văn bằng tương đương.Tổng truy cập: 12,814,817