Chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

Hiện nay, Trường đại học Kinh tế - Luật đang tổ chức đào tạo các ngành sau:

Xem thông tin tuyển sinh chi tiết tại đây: https://tuyensinh.uel.edu.vn/dao-tao/dai-hoc-chinh-quy/

RIGHT CHOICE – BRIGHT FUTURE | LỰA CHỌN ĐÚNG – TƯƠNG LAI SÁNG

Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: (028) 372.44.550 | 0888.247.669

Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn

Website:https://tuyensinh.uel.edu.vn

Fanpage:https://fb.com/tuyensinh.uel.edu.vn