Chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Hiện nay, Trường đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức đào tạo các chương trình sau

STT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MÃ CTĐT

MÃ NGÀNH

1     

Kinh tế học

401

7310101

2     

Kinh tế đối ngoại

402

7310106

3     

Kinh tế  Quản lý công

403

7310101

4     

Tài chính - Ngân hàng

404

7340201

5     

Kế toán

405

7340301

6     

Hệ thống thông tin quản lý

406

7340405

7     

Quản trị kinh doanh

407

7340101

8     

Kinh doanh quốc tế

408

7340120

9     

Kiểm toán

409

7340302

10  

Marketing

410

7340115

11  

Thương mại điện tử

411

7340122

12  

Luật Kinh doanh

501

7380107

13  

Luật Thương mại quốc tế

502

7380107

14  

Luật Dân sự

503

7380101

15  

Luật Tài chính – Ngân hàng

504

7380101

 16 Toán Kinh tế 413 7310108

Lưu ý: Xem thông tin mã ngành tuyển sinh chi tiết tại đây