Hội đồng Khoa học và Đào tạo

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

NHIỆM KỲ III (2017 - 2022)

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ/ Đơn vị công tác

1

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

2

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

3

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

4

PGS.TS Lê Vũ Nam

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

5

PGS.TS Lê Tuấn Lộc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

6

PGS.TS Nguyễn Chí Hải

Trưởng khoa Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật

7

TS Nguyễn Thị Lan Anh

Trưởng khoa Khoa Kế toán -Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - Luật

8

PGS.TSKH Phạm Đức Chính

Nguyên Trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh tế - Luật

9

PGS.TS Dương Anh Sơn

Trưởng khoa Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật

10

TS Phạm Hoàng Uyên

Trưởng khoa Khoa Toán kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật

11

TS Nguyễn Thanh Trọng

Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật

12

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

Trưởng phòng Phòng Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế - Luật

13

PGS.TS Trịnh Quốc Trung

Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Kinh tế - Luật

14

GS.TS Nguyễn Thị Cành

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Kinh tế - Luật - Quản lý(ĐHQG-HCM)

15

PGS.TS Nguyễn Văn Luân

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

16

PGS.TS Vũ Hải Quân

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

17

PGS.TS Hà Hùng Cường

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp

18

GS.TS Lê Văn Cường

- Nguyên Phó Giám đốc Khoa học của Viện Khoa học Xã hội

và Nhân Văn, Cộng hoà Pháp

19

GS Michel Grimaldi

- Trường Đại học Paris 2 – Pantheon Assas,

- Chủ tịch Hội đồng chức danh GS ngành Luật nước Cộng hoà Pháp

20

GS.TS Phạm Công Kha

Trường Đại học Điện tử Truyền thông Tokyo

21

PGS.TS Vũ Minh Khương

- Trường Chính sách công Lý Quang Diệu

(Đại học Quốc gia Singapore)

- Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

22

PGS.TS Hoàng Vĩnh Long

Văn phòng Trung ương Đảng

23

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

24

GS.TS Nguyễn Ngọc Xuân Thảo

Giám đốc Trung tâm Sở Hữu Trí Tuệ và Đổi mới sáng tạo,

Khoa Luật Robert H. McKinney, Trường Đại học Indiana (Mỹ)

25

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn

Nguyên Chủ tịch Viện hàn lâm KHXH Việt Nam

26

PGS.TS Nguyễn Văn Trình

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

27

GS.TS Võ Khánh Vinh

Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam