Đảng bộ UEL tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên (lần 1, năm 2023)

Ngày 05/5/2023, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên (lần 1, năm 2023) tại Hội trường A.

 

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Hoàng Công Gia Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, cùng Ban Chấp hành, UBKT Đảng uỷ và toàn thể đảng viên UEL.

 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường cho rằng Hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá kết quả triển khai nghị quyết Đảng bộ Trường giữa nhiệm kỳ, từ đó đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư cũng kỳ vọng Hội nghị sẽ phát huy tinh thần dân chủ tập thể và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp giúp Trường đạt được những chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

 

Đồng chí Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc tại Hội nghị

 

Báo cáo công tác Đảng bộ Trường 04 tháng đầu năm và phương hướng đến hết năm 2023, đồng chí Võ Văn Trọng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường đã nêu lên đầy đủ và trọng tâm những mặt được và hạn chế trong việc thực hiện các công tác đảng bộ thời gian vừa qua. Nhìn chung, trong các tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Trường đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, do đó đã đạt được một số thành tựu nhất định trong công tác chính trị; tổ chức, cán bộ; dân vận, góp phần hoàn thành đúng tiến độ của kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ.

 


Đồng chí Võ Văn Trọng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường trình bày báo cáo công tác Đảng các tháng đầu năm 2023 và phương hướng các tháng cuối năm 2023


 
Tiếp theo chương trình, đồng chí Hoàng Ngọc Hiếu - Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng phòng Truyền thông cũng đã báo cáo nhanh đến Hội nghị về tình hình triển khai nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), giai đoạn 2000 - 2022”. Dự kiến, tiến độ thực hiện đến tháng 09 năm 2023 sẽ xuất bản những bản in đầu tiên. 

 

"Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), giai đoạn 2000 - 2022" được xem như văn bản tổng kết thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đảng viên, viên chức và người lao động Nhà trường trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức đoàn thể và tuyên truyền, vận dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

 

Đồng chí Hoàng Ngọc Hiếu - Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng phòng Truyền thông báo cáo tình hình triển khai nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), giai đoạn 2000 – 2022”

 

Thời gian vừa qua, với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ UEL, Công đoàn Trường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Quốc Thuần – Đảng uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn Trường đã báo cáo kết quả đại hội. Theo đó, đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Trường Khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí có đầy đủ phẩm chất, năng lực. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 11 đại biểu chính thức, 01 dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Với khẩu hiệu “Hỗ trợ - Kết nối - Sáng tạo”, Đại hội Công đoàn đã đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: (1) Đảm bảo vai trò, chức năng và nhiệm vụ của công đoàn trong việc hỗ trợ người lao động, Đảng và Chính quyền hoàn thành chức năng, quyền, trách nhiệm của mình.(2) Thể hiện rõ nét vai trò mang tính kết nối của Công đoàn, góp phần hình thành một tập thể đoàn kết gắn bó, phát huy tối đa sức mạnh của Trường Đại học Kinh tế - Luật. (3) Sáng tạo trong việc tổ chức, cách thức triển khai hoạt động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và chức năng của công đoàn. (4) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành quản lý và tổ chức các hoạt động của công đoàn. (5) Tăng cường hội nhập, giao lưu, học hỏi với các đơn vị bạn trong và ngoài ĐHQG-HCM. 

 

Đồng chí Phạm Quốc Thuần – Đảng uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn Trường đã báo cáo kết quả đại hội


 
Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe GS.TS Võ Khánh Vinh - Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học 2022, thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Kinh tế - Luật báo cáo chuyên đề gắn với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 


Theo GS.TS Võ Khánh Vinh, Nghị quyết số 27-NQ/TW có mục tiêu tổng quát là hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại. Cùng với đó là bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

 


Các đảng viên chăm chú lắng nghe báo cáo chuyên đề

 

Giáo sư cũng nhấn mạnh, Nghị quyết số 27-NQ/TW thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa Việt Nam. Một lần nữa khẳng định lập trường kiên định nhất quán đúng đắn của Đảng ta về sự cần thiết, vai trò quan trọng và định hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

 


GS.TS Võ Khánh Vinh - Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học 2022, thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Kinh tế - Luật báo cáo chuyên đề tại Hội nghị
 

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:


 

Tin, hình ảnh: Phòng Truyền thông