Đánh giá ngoài chương trình đào tạo Kinh tế học (UEL) theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Từ ngày 24 - 26/10/2023, các chuyên gia của AUN đã thực hiện đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA chương trình đào tạo Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế - Luật.


Công tác đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á chương trình đào tạo Kinh tế học diễn ra với các hoạt động nghiên cứu hồ sơ, minh chứng, thảo luận, phỏng vấn các bên liên quan (giảng viên, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, cán bộ hỗ trợ hỗ trợ) và quan sát, kiểm tra cơ sở vật chất. Sau Covid-19, đây là đoàn kiểm định quốc tế đầu tiên sang đánh giá trực tiếp các chương trình đào tạo (CTĐT) tại ĐHQG-HCM nói chung và tại UEL nói riêng. 

 Chuyên gia của AUN khảo sát cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Khoa, TrườngChuyên gia của AUN phỏng vấn giảng viênChuyên gia của AUN phỏng vấn sinh viên

 

Tại Lễ bế mạc đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA cho 4 CTĐT của ĐHQG-HCM, chuyên gia trong đoàn đánh giá AUN-QA phụ trách đánh giá CTĐT Kinh tế học đã trình bày kết quả sơ bộ việc kiểm định CTĐT, trong đó, đánh giá tốt những kết quả đã đạt được về các mặt: nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá sinh viên, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, việc làm sau khi tốt nghiệp, từ đó có những đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng CTĐT theo thang điểm của AUN-QA.

 

Chuyên gia của AUN nhận định sơ bộ về CTĐT Kinh tế học tại Lễ bế mạc


Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện dựa trên khung đánh giá AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance). Đây là bộ tiêu chuẩn được thiết kế với những quy tắc khắt khe nhằm xem xét toàn diện chất lượng giáo dục về các khía cạnh: chuẩn đầu ra, cơ sở vật chất, chất lượng giảng viên, khả năng kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp,… Bộ tiêu chuẩn AUN - QA bao gồm 18 tiêu chuẩn với 7 cấp độ đánh giá từ mức không có gì (không có tài liệu, kế hoạch, hồ sơ minh chứng) đến mức xuất sắc. Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - Luật có 9 chương trình đào tạo đã đạt kiểm định AUN-QA. Chuyên gia của AUN chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám hiệu, Phòng Bảo đảm chất lượng và tập thể Khoa Kinh tế


Tin và hình ảnh: Phòng Truyền thông