Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng (Quý III năm 2022)

Ngày 23/9/2022, Đảng bộ Trường đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng quý III năm 2022 và trao quyết định chuẩn y nhân sự cấp uỷ các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng quý III năm 2022

Tham dự hội nghị có PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy của 21 chi bộ trực thuộc cùng tham dự hội nghị.

Phát biểu biểu mở đầu kỳ họp, PGS.TS Lê Tuấn Lộc nhấn mạnh kỳ họp lần này là một kỳ họp đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá các hoạt động trong quý III và tái cơ cấu bộ máy của Trường cũng như các chi bộ trực thuộc, cùng với đó là định hướng công việc quan trọng trong thời gian sắp tới như tiếp tục triển khai nghị quyết tự chủ đại học và tiến hành đánh giá cuối năm 2022. Điều này đòi hỏi cần sự tập trung cao độ và sự quyết tâm của tập thể Đảng bộ Trường.

PGS.TS Lê Tuấn Lộc phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao quyết định chuẩn y cấp uỷ cho 21 Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Ngô Lê Mạnh Hiếu điều hành phần trao quyết định chuẩn y cấp ủy cho các Chi bộ trực thuộc

Trao các quyết định công nhân cấp ủy cho 21 chi bộ trực thuộc

Cũng tại hội nghị, ThS Võ Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy cũng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong quý III và phương hướng quý IV năm 2022. Báo cáo cũng đã chỉ ra rằng Đảng bộ Trường đã thực hiện đều tay các mảng hoạt động đặc biệt là công tác rà soát quy hoạch , cơ cấu bộ máy tổ chức và bổ nhiệm, kiện toàn viên chức quản lý. Cùng với đó công tác lãnh đạo các đoàn thể đạt được những thành tích ấn tượng như: Công đoàn Trường tiếp tục là một trong những lá cờ đầu của phong trào thi đua trong khối ĐHQG-HCM; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường đạt lá cờ đầu trong công tác Đoàn – Hội cụm thi đua số 3; Chỉ đạo Đoàn Trường, Hội Cựu chiến binh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đối với phương hướng trong thời gian sắp tới, Đảng bộ Trường tập trung một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục khai thác hiệu quả các công cụ trực tuyến và thông qua các lực lượng nòng cốt chính trị, đội ngũ cán bộ chuyên trách trong việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên, VC-NLĐ

2. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị trong trường học gắn với năm học 2022-2023.

3. Tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự các đơn vị thuộc Trường; công tác phát triển, đào tạo bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ đối với cán bộ, đảng viên, VC-NLĐ; công tác đánh giá hiệu quả công việc để nâng cao chất lượng hoạt động.

4. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 31/3/2021 về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; Nghị quyết 03-NQ/ĐU, ngày 31/3/2021 về "Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế tự chủ của Trường Đại học Kinh tế - Luật"; Hướng dẫn số 12 – HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”.

5. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chung của Đảng bộ và 21 chi bộ theo chương trình công tác năm. Xây dựng chương trình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

6. Chỉ đạo các đoàn thể rà soát chương trình hành động sau đại hội và kế hoạch năm học; cơ cấu lại tổ chức công đoàn bộ phận để đảm bảo gắn với vai trò lãnh đạo của cấp ủy đơn vị, làm tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền với đoàn thể nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó tại đơn vị và Trường. Đoàn – Hội tăng cường các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế, chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt, khởi nghiệp và việc làm.

Đồng chí Võ Văn Trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý III và phương hướng quý IV năm 2022

Được sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy, đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cũng đã báo cáo công tác giám sát trong việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Theo đó, 21/21 Chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội theo đúng tiến độ, đúng quy định điều lệ Đảng gắn với yêu cầu của Đảng ủy Trường. Không có đảng viên bị khiếu kiện về tư cách khi tham dự đại hội, không có phản ánh, khiếu nại của đảng viên về kết quả đại hội chi bộ.

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền báo cáo kết quả giám sát  tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Tại hội nghị cũng đã thảo luận các ý kiến chủ yếu tập trung vào công tác phát triển đảng và đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ chi uỷ mới, cùng với đó góp ý về hoạt động về nguồn gắn với công tác giáo dục định hướng tư tưởng cho đoàn viên, đảng viên.

 

Kết luận hội nghị, PGS.TS Lê Tuấn Lộc đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và tiếp thu các ý kiến để tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh báo cáo quý III và phương hướng nhiệm vụ trong quý IV. Cùng với đó thầy đề nghị các chi bộ tiếp tục xây dựng chương trình hành động của chi bộ dựa trên những phương hướng đã được đại hội thông qua, đảm bảo bám sát các chỉ tiêu cơ bản của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 PGS.TS Lê Tuấn Lộc kết luận tại hội nghị

Nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi được trình bày tại Hội nghị:

Tin, hình ảnh: Phòng Truyền thông