Hội thảo “Đào tạo luật theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng tại Việt Nam hiện nay”

Ngày 14/3/2024, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã phối hợp với Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam (VLSN) và Trường ĐH Văn Lang tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo luật theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng tại Việt Nam hiện nay”.


Hội thảo nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học cùng trao đổi, thảo luận về việc xây dựng và vận hành chương trình đào tạo luật theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng. Hơn 100 đại biểu phụ trách các chương trình đào tạo luật đến từ 60 cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam là thành viên của VLSN đã đến tham dự trực tiếp hội thảo.PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang phát biểu chào mừng Hội thảo


Hiện nay, nhu cầu của xã hội đối với việc tuyển dụng các nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực luật ngày càng trở nên đa dạng. Điều này đòi hỏi các các trường đại học phải liên tục cập nhật, đổi mới phương thức và chương trình đào tạo. Với xu hướng này, trong những năm gần đây, nhiều cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam tiến hành rà soát và xác định lại các định hướng đào tạo của mình theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng. Tuy nhiên, trong thực tiễn công tác đào tạo, để trả lời được câu hỏi "đào tạo theo định hướng nghiên cứu hay ứng dụng" là một bài toán khó.


PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trưởng Ban điều hành VLSN giai đoạn 2022 - 2024 cho biết, trước yêu cầu đa dạng của xã hội, đào tạo nhân lực ngành luật cần được gắn liền với hoạt động thực tiễn, thực hành. Trong bối cảnh đó, không ít trường gắn chương trình đào tạo với định hướng ứng dụng. Song, ngay trong việc lựa chọn định hướng này, cần có có một góc nhìn toàn diện.

 


PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trưởng Ban điều hành VLSN nhiệm kỳ 2022-2024 phát biểu khai mạc Hội thảo


Hội thảo đã nhận được hơn 30 bài tham luận của các chuyên gia hàng đầu bàn về vấn đề đào tạo luật theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng tại Việt Nam hiện nay. Hội thảo đã tập trung thảo luận các chủ đề gồm: Xây dựng và vận hành chương trình đào tạo luật theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu; chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo luật theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu; kinh nghiệm quốc tế trong việc thiết kế và vận hành đào tạo theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu… 

 Các diễn giả trình bày tham luận tại Hội thảoBan tổ chức và các đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm


Tin và hình ảnh: Phòng Truyền thông UEL,VLU