Hội thảo về Liên kết Ngành công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Ngày 14/4/2021, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng, ĐHQG-HCM phối hợp tổ chức hội thảo Cơ sở Khoa học của Liên kết Ngành công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong hội nhập quốc tế. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia từ các trường đại học, các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, ngân hàng khu vực phía Nam.

 

  Hội thảo nhằm tạo một không gian học thuật để các học giả, chuyên gia công bố các công trình nghiên cứu, trình bày và thảo luận về các vấn đề liên quan nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học vững chắc, làm tiền đề cho việc tổ chức liên kết ngành công nghiệp trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển trong tương lai của các địa phương. Với chủ đề vĩ mô mang tính thiết thực, Hội thảo gắn kết chặt chẽ giữa cộng đồng chuyên gia, học giả với cơ quan chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, giữa việc nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

 

  

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giữ vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. GDP của vùng chiếm hơn 45% cả nước và gần 51% GDP của bốn vùng kinh tế trọng điểm, đóng góp hơn 42% tổng thu ngân sách quốc gia.

  Link bài viếthttps://bit.ly/3gbrvoV

  Nguồn: Bản tin Công luận PlusTổng truy cập: 12,609,608

871,228