Hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM (cập nhật 8h00 phút, ngày 04/5/2021)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cập nhật thông tin về hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM (cập nhật 8h00 phút, ngày 04/5/2021)

    Link bài viếthttps://bit.ly/3eg6gkq

      Nguồn: Trung tâm Kiểm sát Bệnh tật TP.HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng truy cập: 12,609,578

871,198