Kỳ họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo lần thứ 5, nhiệm kỳ III (2017-2022) ​

Sáng ngày 25/8/2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra kỳ họp lần thứ 5, nhiệm kỳ III (2017-2022).


Tham dự cuộc họp có sự hiện diện diện của PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐHQG-HCM, Ban Giám hiệu nhà  trường, các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo cùng lãnh đạo các Khoa, đơn vị liên quan.

 

 

  Kỳ họp lần thứ 5 diễn ra theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 với các nội dung sau: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng lần thứ 4 và hoạt động của nhà trường giữa hai kỳ họp; Báo cáo định hướng hoạt động của UEL năm học 2021-2022; Báo cáo xin ý kiến Hội đồng về viêc điều chỉnh chương trình đào tạo và mở ngành mới.

 

                        PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày 

                                           Báo cáo định hướng hoạt động của UEL năm học 2021-2022

 


  TS Nguyễn Thanh Trọng - Trưởng Phòng Đào tạo trình bày

Báo cáo xin ý kiến Hội đồng về viêc điều chỉnh chương trình đào tạo và mở ngành mới.

 

  Phần thảo luận của kỳ họp đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi từ các thành viên cho hoạt động của Hội đồng khoa học và Đào tạo. Bên cạnh đó, các vấn đề về: tính liên ngành, đa ngành, xuyên ngành, phát huy đặc thù của nhà trường để thích ứng với bối cảnh mới của cách mạng khoa học công nghệ, quá trình chuyển đổi số và những thực tiễn sinh động trên địa bàn TP.HCM; chú trọng nguồn nhân lực chất lương cao, khảo sát nhu cầu, phát huy tính liên ngành khi mở ngành đào tạo mới; cập nhật chương trình đào tạo; mở rộng quan hệ, tiếp thu nguồn lực hỗ trợ để nâng cao chất lượng đào tạo thông qua hội thảo, hội nghị diễn đàn; ý kiến về thông qua cơ chế vận hành hoạt động trong tự chủ đại học; mở rộng mạng lưới các nhóm ngiên cứu khoa học; hoạt động thu hút sinh viên quốc tế,… là những ý kiến nhằm nâng cao vị thế và uy tín nhà trường trên mọi phương diện, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo được trao đổi, đóng góp tại Kỳ họp.

 

Kỳ họp kết thúc, những ý kiến đóng góp sẽ được Hội đồng khoa học và Đào tạo tiếp thu, tạo cơ sở để lãnh đạo nhà trường điều chỉnh và phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn tiếp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 

                                PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu kết luận cuộc họp

 

  Dự kiến Kỳ họp tiếp theo Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2021.

 

Do ảnh hưởng của diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Kỳ họp lần thứ 5 diễn ra

                                                                      ra theo hình thức trực tyến

  Thực hiện: CCA
Tổng truy cập: 12,762,304

880,786