Kỷ niệm 173 năm ngày sinh của nhà Kinh tế học Vilfredo Pareto

Vilfredo Federico Damaso Pareto (15 tháng 7 năm 1848 - 19 tháng 8 năm 1923) là một nhà kinh tế học, xã hội học và triết học người Ý. Ông đã có đóng góp quan trọng trong kinh tế học, đặc biệt là trong nghiên cứu về phân phối thu nhập và những phân tích về sự lựa chọn cá nhân. Ông giới thiệu khái niệm về Hiệu quả Pareto, Nguyên lý Pareto và đóng góp cho sự phát triển của kinh tế học vĩ mô. Ông cũng có những đóng góp cho xã hội học và toán học.

 

Tiểu sử

Vilfredo Pareto sinh tại Paris năm 1848. Mẹ ông là người Pháp và bố là người Italy. 

Pareto học tại Trường Bách khoa Turino (Italy). Năm 1869, ông bảo vệ luận án về cân bằng của những chất rắn. Khái niệm cân bằng sau đó là một trong những yếu tố chính trong các tác phẩm kinh tế và xã hội học của ông. Trong hai mươi năm sau đó, ông hành nghề kĩ sư. 

Chịu ảnh hưởng của nhà kinh tế Maffeo Pantaleoni, vào khoảng 1890 ông quan tâm đến kinh tế toán học của Léon Walras. Liên lạc được với Walras và được Walras tiến cử, Pareto thế chỗ giáo sư kinh tế chính trị học tại Lausanne của Walras năm 1893. Từ đó Pareto bắt đầu sự nghiệp của ông trong khoa học xã hội liên tiếp trong hai hướng bổ sung cho nhau, và theo một tiến trình định tính: 

+ Một hướng trong kinh tế học với Cours d’économie politique (Giáo trình kinh tế chính trị học, 1896-1897); Manuel d’économie politique (Tóm tắt kinh tế chính trị học, 1906-1909). 

+ Một hướng trong xã hội học với Systèmes socialistes (Những hệ thống xã hội chủ nghĩa, 1901-1902); Traité de sociologie générale (Khảo luận về xã hội học tổng quát, 1916).

Thành tựu nổi bật

- Là một trong những người sáng lập ra lý thuyết về giới thượng lưu, theo đó xã hội có hình thức kim tự tháp. Trên đỉnh của kim tự tháp là tinh hoa, phần lớn quyết định cuộc sống của toàn xã hội. 

- Nguyên tắc 20/80, hay nguyên tắc Pareto. Đây là một quy tắc chung, theo đó 20% nỗ lực mang lại 80% kết quả. Quy tắc của Wilfredo Pareto có thể được sử dụng như một nền tảng cơ bản khi phân tích các yếu tố về hiệu quả của một hoạt động cụ thể, mục đích của nó là tối ưu hóa kết quả. Theo đường cong Pareto, chọn chính xác tối thiểu các hành động quan trọng nhất, chúng ta có được một phần đáng kể của kết quả đầy đủ. 

- Có những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu về phân phối thu nhập và những phân tích về sự lựa chọn cá nhân.

Câu nói nổi bật: “80% of results come from 20% of effort/time”.

Là nhân vật tiêu biểu, danh nhân trong lĩnh vực kinh tế và thể theo nguyện vọng của giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Luật, tượng của Ông đã được trang trọng đặt tại Vườn tượng danh nhân trong khuôn viên Trường. Tổng truy cập: 12,681,678

1,286,368