NCS Cao Thị Thùy Như bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật Kinh tế

Ngày 23/3/2023, NCS Cao Thị Thùy Như đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

 

Hình ảnh hội đồng bắt đầu làm việc

 

Đề tài luận án của NCS Cao Thị Thùy Như là: Pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư” thuộc chuyên ngành Luật Kinh tế với mã số chuyên ngành là: 62.38.01.07 được sự hướng dẫn khoa học của TS Nguyễn Thành Đức và PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Nhung.

 

NCS Cao Thị Thùy Như trình bày đề tài luận án

 

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Cao Thị Thùy Như do PGS.TS Lê Vũ Nam làm chủ tịch hội đồng. Tại buổi bảo vệ, NCS Cao Thị Thùy Như đã nhận được nhiều góp ý và đánh giá khách quan. Ngoài ra, Hội đồng cũng đưa ra những ý kiến khác để nghiên cứu sinh bổ sung, hoàn thiện luận án của mình trong thời gian tới.

 

TS Trịnh Thục Hiền thông báo kết quả bảo vệ luận án

 

Sau khi trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, NCS Cao Thị Thùy Như đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo và nhận được nhiều lời chúc mừng từ giảng viên hướng dẫn, các thầy cô trong hội đồng và bạn bè, người thân tới dự.

 

NCS Cao Thị Thùy Như nhận hoa chúc mừng từ PGS.TS Lê Vũ Nam - Chủ tịch hội đồng

 

Một số hình ảnh khác trong buổi bảo vệ:

 

Tin, hình ảnh: Phòng Truyền thông