NCS Hồ Trúc Vi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Ngày 17/11/2023, NCS Hồ Trúc Vi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

 

Toàn cảnh Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

 

NCS Hồ Trúc Vi thực hiện luận án với đề tài: “Mối quan hệ giữa định hướng thời gian, thái độ và hành vi tránh né quảng cáo trực tuyến: Vai trò điều tiết của đặc điểm quảng cáo” thuộc ngành Quản trị kinh doanh do PGS.TS Võ Thị Ngọc Thuý hướng dẫn khoa học độc lập.

 

NCS Hồ Trúc Vi trình bày luận án trước Hội đồng

 

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Hồ Trúc Vi do PGS.TSKH Phạm Đức Chính làm Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên và thư ký đã có những nhận xét, phản biện chi tiết giúp làm rõ các vấn đề từ lý luận tới thực tiễn trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

 

Luận án của NCS Hồ Trúc Vi giúp cho nhà quảng cáo và chủ phương tiện truyền thông biết thêm biến số phân khúc khách hàng theo đặc điểm tính cách cá nhân là định hướng thời gian với ba định hướng cụ thể là quá khứ, hiện tại và tương lai. Với mỗi định hướng thời gian khác nhau, khách hàng sẽ có sự khác nhau rõ nét trong đặc điểm tính cách, cách thức nhìn nhận về cuộc sống, xu hướng tiêu dùng, thái độ đối với quảng cáo... Từ cách tiếp cận mới này, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm vào bức tranh tổng thể về chân dung khách hàng mục tiêu hiện có. Thông qua kết quả, nhà quảng cáo và chủ các phương tiện truyền thông có thể hiểu đúng về thái độ và hành vi của từng đối tượng có định hướng quá khứ, hiện tại và tương lai đối với quảng cáo như thế nào.

 

Hơn thế nữa, kết quả nghiên cứu còn giúp cho các nhà quảng cáo và truyền thông thấy được cơ chế thay đổi trong thái độ của khách hàng khi có tác nhân điều tiết là đặc điểm của quảng cáo (thông tin/cảm xúc). Từ đó, họ sẽ biết được nên sử dụng loại quảng cáo thông tin hay quảng cáo cảm xúc thì sẽ mang lại thái độ tích cực của khách hàng, đồng thời doanh nghiệp cũng sẽ biết được rằng nên cung cấp thông tin hay truyền tải giá trị cảm xúc ở các cấp độ nào để làm tăng thái độ tích cực và giảm thiểu hành vi tránh né quảng cáo của từng nhóm người có định hướng cụ thể.

 

TS Trần Thị Hồng Liên, thư ký Hội đồng thông báo kết quả bảo vệ luận án

 

Kết thúc buổi làm việc của hội đồng, NCS Hồ Trúc Vi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Quản trị kinh doanh với 07/07 phiếu thông qua.

 

Khoa Quản trị kinh doanh, UEL và Hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS Hồ Trúc Vi

 

Tin, hình ảnh: Phòng Truyền thông