NCS Nguyễn Phan Phương Tần bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Ngày 09/7/2021, NCS Nguyễn Phan Phương Tần đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Luật Kinh tế, mã số chuyên ngành: 62.38.01.07 với tên đề tài: "Bảo vệ quyền của người dùng cuối trong hợp đồng cấp quyền người dùng cuối". 

Đồng thời đây cũng là trường hợp đầu tiên Hội đồng cấp Cơ sở đào tạo được triển khai tổ chức với hình thức trực tuyến theo Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện luận văn, luận án theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

 

                Hội đồng Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo được diễn ra theo hình tức trực tuyến

   Nguồn: Phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ

 Tổng truy cập: 12,681,655

1,286,345