NCS Phạm Thị Thanh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Luật Kinh tế

Ngày 29/3/2024, NCS Nguyễn Thị Thanh Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

 


 Hội đồng bảo vệ luận án


NCS Nguyễn Thị Thanh Ngọc thực hiện luận án với đề tài: "Quản tài viên trong thủ tục phá sản" thuộc ngành Luật Kinh tế do TS Châu Thị Khánh Vân và TS Nguyễn Hải An hướng dẫn khoa học.