NCS Trương Công Bắc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Ngày 22/5/2024, NCS Trương Công Bắc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.


 

Toàn cảnh Hội đồng


NCS Trương Công Bắc thực hiện luận án với đề tài: “Tác động của các đô thị lớn lên cơ cấu kinh tế các địa phương ở Việt Nam” thuộc ngành Kinh tế học do TS. Trần Quang Văn và TS. Trần Thanh Long hướng dẫn khoa học.


 

NCS Trương Công Bắc trình bày luận án trước Hội đồngHội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Trương Công Bắc do PGS.TS Nguyễn Chí Hải làm Chủ tịch Hội đồng, đã có đánh giá trao đổi thẳng thắn khách quan, những phản biện và nhận xét chi tiết từ Hội đồng giúp NCS hoàn thiện hơn đề tài tập trung nghiên cứu.


Luận án của NCS Trương Công Bắc đã cung cấp một cái nhìn toàn diện, chi tiết về sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế của từng địa phương dưới tác động của hai đô thị lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, góp phần bổ sung các lý thuyết liên quan về mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn từ góc độ chuyển dịch cơ cấu. Và luận án của NCS Trương Công Bắc đã phát hiện điểm mới như sau: (i) Xác định sự thay đổi cơ cấu kinh tế của các địa phương theo không gian và thời gian; (ii) Phân tích các tác động từ đô thị lớn lên chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương lân cận; (iii). Đề xuất các hàm  ý chính sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương.

 

 

 Thư ký Hội đồng, TS Trịnh Hoàng Hồng Huệ thông báo kết quả bảo vệ luận ánKết thúc buổi làm việc của Hội đồng, NCS Trương Công Bắc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Kinh tế học với phiếu thông qua 7/7 phiếu.

 


NCS Trương Công Bắc nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Chí Hải