Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại kỳ họp Hội đồng Trường (Lần thứ 9)

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, tại phòng A114 đã diễn ra kỳ họp lần thứ 9 của Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một hoạt động quan trọng và được tổ chức định kỳ hàng quý nhằm thực hiện hai chức năng chính là: Chức năng quản trị, đưa ra các quyết định và Hoạt động giám sát của Hội đồng trường.

 


Hình ảnh khai mạc kỳ họp Hội đồng Trường lần thứ 9


Chương trình có sự và tham dự của PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng và các thành viên Hội đồng Trường, lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc cùng tham gia.

 


PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc kỳ họp

Hội đồng trường thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng gồm: 1. Báo cáo giám sát; 2. Báo cáo tình hình hoạt động của Trường giữa hai kỳ họp; 3. Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Trường, Trường Đại học Kinh tế - Luật; 4. Dự thảo quy chế hoạt động của Ban Giám sát Hội đồng Trường; 5. Dự thảo đề án sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Kinh tế - Luật vào mục đích cho thuê; 6. Tóm tắt các nội dung dự kiến điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ và chính sách thu nhập, phụ cấp của chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

PGS.TS Lê Vũ Nam thông qua báo cáo hoạt động

Thay mặt Ban giám hiệu, PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng đã thông qua báo cáo hoạt động Trường giữa hai kỳ họp. Trong nội dung của báo cáo đã thể hiện được kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, công tác tuyển sinh và hoạt động đào tạo, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác phát triển, phục vụ cộng đồng, công tác tài chính, cơ sở vật chất cũng các hoạt động đoàn thể khác. Tiếp nối chương trình, hội đồng trường cũng đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện ngay trong tháng 12 năm 2022 và quý I năm 2023.

Các thành viên Hội đồng Trường trao đổi ý kiến

Cũng tại kỳ họp, với nhiệm vụ được phân công, Ban Giám sát đã báo cáo Hội đồng Trường kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Trường kỳ họp lần thứ 8 (ngày 14/7/2022). Trên cơ sở nghị quyết tại kỳ họp trước, Hội đồng Trường đã triển khai các nội dung được thông qua đó là: Đề án Cơ cấu tổ chức thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế - Luật, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035; Đề án thành lập Viện Nghiên cứu phát triển chính sách ĐHQG-HCM; Chủ trương về việc hoàn thiện Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

GS.TS  Nguyễn Thị Cành góp ý về nhiệm vụ quản trị đại học

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng phát biểu về mục tiêu khoa học công nghệ

Phát biểu tại kỳ họp, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho rằng cần chú trọng phát triển hơn các đề tài khoa học công nghệ, các đề tài theo đặt hàng, theo địa phương, đưa nghiên cứu khoa học phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, quan tâm hơn đến hệ thống Đại học Quốc gia TP. HCM, mô hình hội đồng trường.

Sau quá trình làm việc hết sức nghiêm túc, đảm bảo tập trung, dân chủ và tích cực tham gia đóng góp của các thành viên. PGS. TS Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch hội đồng Trường đã có kết luận kỳ họp. Theo đó, PGS. TS Lê Tuấn Lộc đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất chất lượng của các thành viên tham gia, đồng thời thông qua Nghị quyết kỳ họp lần thứ 9.

Hình ảnh các thành viên tán thành nghị quyết kỳ họp lần thứ 9

Tin, hình ảnh: Phòng Truyền thông