Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng Trường

Ngày 10/5/2023, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã diễn ra kỳ họp Hội đồng Trường (HĐT) lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm trao đổi và thông qua nhiều nội dung quan trọng. 


Kỳ họp với sự chủ trì của PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng sự tham dự của các thành viên Hội đồng Trường và thành viên Ban giám sát Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc kỳ họp

 
Tại kỳ họp này, Hội đồng Trường tập trung báo cáo và thảo luận các vấn đề: 1) Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023; 2) Chương trình giám sát của Hội đồng Trường năm 2023; 3) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; 4) Dự thảo Quy chế tài chính của Trường; 5) Chủ trương thành lập bộ môn và thí điểm thực hiện Đề án Quản lý và sử dụng chuyên gia; 6) Chủ trương bãi bỏ Quyết định số 33/QĐ-ĐHKTL về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng Trường.

 
PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp - Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, Trưởng Ban Giám sát HĐT trình bày chương trình giám sát của HĐT năm 2023 và dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

 
 ThS Lợi Minh Thanh - Trưởng phòng Tài chính trình bày dự thảo Quy chế tài chính của Trường

 
 ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu - Phó Trưởng phòng Nhân sự trình bày chủ trương thành lập bộ môn và thí điểm thực hiện Đề án Quản lý và sử dụng chuyên gia


Các ý kiến thảo luận, đóng góp tại kỳ họp chủ yếu tập trung vào các vấn đề: dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Đề án Quản lý và sử dụng chuyên gia cần cụ thể và toàn diện hơn; việc thành lập 02 bộ môn thuộc khoa Tài chính – Ngân hàng và khoa Luật là chủ trương lớn nên cần xem xét và đánh giá kỹ lưỡng; tăng cường thu hút, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, phục vụ cộng đồng,...


 GS.TS Nguyễn Quang Thuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên HĐT đóng góp ý kiến UEL cần tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu và tư vấn chính sách kinh tế cho TP.HCM và các địa phương

 


PGS.TS Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, thành viên HĐT đóng góp ý kiến một số nội dung trong dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

 PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Hiệu trưởng, thành viên HĐT đóng góp ý kiến về tên gọi của bộ môn dự kiến thành lập

 
Kết quả kỳ họp, các thành viên Hội đồng Trường đã biểu quyết thông qua 09 nội dung cụ thể: 
1. Báo cáo của Ban giám sát HĐT giữa hai kỳ họp; 
2. Báo cáo quyết toán tài chính 2022 và Quy chế chi tiêu nội bộ 2023; 
3. Chương trình giám sát năm 2023 của HĐT; 
4. Tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên HĐT để rà soát, hoàn chỉnh và ban hành:
  - Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
  - Quy chế tài chính của Trường;
5. Thông qua chủ trương thành lập Bộ môn Công nghệ tài chính thuộc khoa Tài chính – Ngân hàng; 
6. Thông qua chủ trương thành lập Bộ môn Luật Hành chính – Nhà nước thuộc khoa Luật; 
7. Phê duyệt Đề án Quản lý và sử dụng chuyên gia Trường Đại học Kinh tế - Luật;
8. Chủ trương bãi bỏ Quyết định số 33/QĐ-ĐHKTL ngày 15/01/2022 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật để triển khai, rà soát và ban hành Quyết định mới theo đúng quy định và thẩm quyền; 
9. Rà soát điều chỉnh phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Trường.
 
Phát biểu kết luận kỳ họp, PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch hội đồng Trường đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các thành viên và cho biết Thường trực Hội đồng Trường sẽ tiếp thu, thảo luận trong thời gian tới. Thay mặt Hội đồng Trường, PGS.TS Lê Tuấn Lộc đã trình bày và lấy ý kiến thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Trường.

 
Các thành viên Hội đồng Trường biểu quyết thông qua nội dung tại kỳ họp lần thứ 11

 

Tin và hình ảnh: Phòng Truyền thông