Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Trường

Ngày 29/3/2024, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã diễn ra kỳ họp Hội đồng Trường (HĐT) lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm trao đổi và thông qua nhiều nội dung quan trọng.
 
Kỳ họp với sự chủ trì của PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng sự tham dự của các thành viên Hội đồng Trường và thành viên Ban giám sát Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 


PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc kỳ họp


Tại kỳ họp này, HĐT tập trung báo cáo và thảo luận các vấn đề: 1) Báo cáo tài chính năm 2023; 2) Đề án Tuyển sinh năm 2024; 3) Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện Quốc tế UEL; 4) Triển khai thí điểm các chuyên ngành/chương trình đào tạo mới mang tính liên ngành, xuyên ngành; 5) Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022 – 2027 và định mức tuyển dụng năm 2024; 6) Chủ trương thí điểm triển khai khen thưởng hàng năm đối với tập thể đơn vị thuộc, trực thuộc Trường có nhiều thành tích vượt bậc; 7) Đồ án điều chỉnh Quy hoạch 1/500 Trường Đại học Kinh tế - Luật. 

 


Lãnh đạo các đơn vị trình bày báo cáo trình tại kỳ họp

Các ý kiến thảo luận, đóng góp tại kỳ họp chủ yếu tập trung vào các vấn đề: thu hút và giữ chân đội ngũ chuyên gia về công tác tại Trường; tăng cường thu hút giảng viên, sinh viên quốc tế; rà soát điều chỉnh quy định, quy chế khi chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện Quốc tế UEL; đa dạng hóa các nguồn thu của Trường; cần đưa ra mô hình, phương thức cụ thể đối với các chương trình đào tạo COOP, đào tạo từ xa và đào tạo liên ngành, xuyên ngành.

 

Các thành viên Hội đồng Trường trao đổi, thảo luận

 

Tại kỳ họp, thành viên HĐT đã thông qua các nội dung: Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐT giữa hai kỳ họp; Báo cáo tài chính năm 2023; Bầu bổ sung TS Nguyễn Vĩnh Khương - Phó trưởng phòng phụ trách phòng Sau đại học & Khoa học công nghệ làm thành viên HĐT. 


Các thành viên HĐT cũng thống nhất phê duyệt và ban hành nghị quyết chuyên đề của HĐT đối với các nội dung:

1. Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022 – 2027 và định mức tuyển dụng năm 2024;
2. Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện Quốc tế UEL;
3. Đề án tuyển sinh năm 2024;
4. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch 1/500 Trường Đại học Kinh tế - Luật;
5. Mức học phí đối với các chương trình liên kết quốc tế và các khoản thu khác ngoài học phí;
6. Chủ trương triển khai thí điểm khen thưởng hàng năm đối với tập thể đơn vị thuộc/trực thuộc Trường có nhiều thành tích vượt bậc;
7. Chủ trương triển khai thí điểm các chuyên ngành/chương trình đào tạo mới mang tính liên ngành, xuyên ngành.


Phát biểu kết luận kỳ họp, PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch hội đồng Trường đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các thành viên và cho biết Thường trực Hội đồng Trường sẽ tiếp thu, thảo luận trong thời gian tới. Thay mặt HĐT, PGS.TS Lê Tuấn Lộc lấy ý kiến các thành viên và thông qua nghị quyết HĐT kỳ họp lần thứ 14.

 


Các thành viên Hội đồng Trường biểu quyết thông qua nội dung tại kỳ họp lần thứ 14


Tin và hình ảnh: Phòng Truyền thông