PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Ngày 28/12/2022, tại phòng họp A.114 Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ IV (2022-2027) nhằm tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ trong năm 2022 và xây dựng phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất

  

 PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng phát biểu khai mạc

 

Ngay sau phát biểu khai mạc của PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Hiệu trưởng, Hội đồng đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm 27 thành viên là các nhà khoa học, quản lý uy tín trong và ngoài nước. 

Hội đồng đã tiến hành bầu ra các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch của Hội đồng nhiệm kỳ IV (2022-2027). Theo đó:

  • PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng;
  • PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Danh sách chi tiết các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường nhiệm kỳ IV (2022-2027):

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

GS.TS Trần Ngọc Anh

Trường Chính sách công và Môi trường, Đại học Indiana, Hoa Kỳ

2

TS Nguyễn Tú Anh

Vụ trưởng, Vụ Kinh tế tổng hợp,
Ban Kinh tế Trung ương

3

GS.TS Nguyễn Thị Cành

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Kinh tế - Luật – Quản lý, ĐHQG-HCM

4

TS Lê Tiến Châu

Phó Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

5

TS Nguyễn Hoàng Dũng

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Đào tạo

6

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Hiệu trưởng

7

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

Nguyên Phó Hiệu trưởng

8

PGS.TS Huỳnh Thị Thúy Giang

Phó Hiệu trưởng

9

GS.TS Phạm Công Kha

Trường Điện tử Truyền thông Tokyo, Nhật Bản

10

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

Hiệu trưởng

11

TS Trần Thị Hồng Liên

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, kiêm nhiệm Trưởng phòng Nhân sự

12

PGS.TS Lê Tuấn Lộc

Chủ tịch Hội đồng Trường

13

TS Trần Quang Long

Viện trưởng viện Quốc tế UEL

14

PGS.TS Nguyễn Văn Luân

Nguyên Hiệu trưởng

15

PGS.TS Lê Vũ Nam

Phó Hiệu trưởng

16

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trưởng khoa Luật

17

PGS.TS Nguyễn Anh Phong

Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng

18

TS Đào Gia Phúc

Viện trưởng viện Pháp luật Quốc tế và So sánh

19

GS.TS Trần Cao Sơn

Đại học New Mexico State, Hoa Kỳ

20

PGS.TS Trần Hùng Sơn

Viện trưởng viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng

21

TS Lê Hoành Sử

Trưởng khoa Hệ thống thông tin

22

GS.TS Nguyễn Ngọc Xuân Thảo

Giám đốc, Trung tâm Luật Á Châu,
Đại học Washington, Hoa Kỳ

23

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn

Nguyên Chủ tịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

24

TS Hồ Xuân Thủy

Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán

25

PGS.TS Trịnh Quốc Trung

Trưởng phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ

26

TS Phạm Hoàng Uyên

Trưởng khoa Toán kinh tế

27

GS.TS Võ Khánh Vinh

Nguyên phó Chủ tịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Các thành viên đã nghe và thảo luận các báo cáo: (1) Hoạt động Khoa học và Đào tạo 6 tháng cuối năm 2022, trong đó những công tác chính về: i) Hoạt động đào tạo Sau đại học và Đại học; ii) Hoạt động Khoa học – Công nghệ; iii) Xuất bản sách, giáo trình, tài liệu; iv) Xuất bản bài viết trên tạp chí; (2) Định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2022-2027; (3) Định hướng về tái cấu trúc chương trình đào tạo.

Phát biểu kết luận kỳ họp, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng cám ơn các thành viên đã tham dự và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với những góc nhìn, định hướng phát triển của Trường Đại học Kinh tế - Luật trong giai đoạn mới.

 

Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường nhiệm kỳ IV (2022-2027) chụp hình lưu niệm

 

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

 

Tin, hình ảnh: Phòng Truyền thông