Sinh hoạt câu lạc bộ nghiên cứu liên ngành lần 3

Ngày 18/11/2023, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) nghiên cứu liên ngành lần 3 với chủ đề “Nghiên cứu liên ngành, phản biện chính sách xã hội Việt Nam”.


Các thành viên CLB đã nghe hai báo cáo chuyên đề Tính liên ngành trong nghiên cứu tư vấn và phản biện chính sách kinh tế - xã hội của PGS.TS Trần Hùng Sơn (Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM); và Dự án Các-bon cho rừng ngập mặn: Một tiếp cận liên ngành và cơ hội từ Nghị quyết số 98/2023/QH15 của TS Trịnh Thục Hiền (Trường ĐH Kinh tế - Luật). 
Sau đó, các chuyên gia, nhà khoa học của ĐHQG-HCM thảo luận cách thức triển khai nghiên cứu liên ngành nhằm đạt kết quả cao.


PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG-HCM, kỳ vọng sau buổi sinh hoạt này, các nhà khoa học trong và ngoài hệ thống ĐHQG-HCM sẽ kết nối tạo thành mạng lưới hợp tác nghiên cứu, từ đó hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh. Kết quả của các nghiên cứu mang tính tư vấn này có thể chuyển giao cho Chính phủ, bộ ngành, địa phương, đơn vị đặt hàng.


Giám đốc ĐHQG-HCM khẳng định: “Một trong những sứ mệnh của ĐHQG-HCM là nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các nhiệm vụ quốc gia, khu vực và thế giới. Do đó, ĐHQG-HCM sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ nhà khoa học, trường, viện thực hiện nghiên cứu chuyển giao phục vụ cộng đồng”.

 


PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐHQG-HCM trao thư cám ơn cho hai báo cáo viênToàn cảnh buổi sinh hoạt


Tin và hình ảnh: Phòng Truyền thông