Thông báo Kế hoạch tổ chức thi Học kỳ 2 và học kỳ Hè năm học 2020-2021

  Căn cứ vào tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM, kết quả đăng ký các môn thi qua công cụ trực tuyến của các Khoa và Bộ môn cùng kết quả khảo sát sinh viên về các hình thức thi online, Trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai kế hoạch tổ chức thi học kỳ 2 và học kỳ Hè như sau:

1. Đối với lịch trình tổ chức thi hệ chính quy: 

- Các môn học chuyên đề khóa 17,Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (phòng KT&ĐBCL) phối hợp với các Khoa tổ chức thi online và có điểm thi trước ngày 30/6/2021 để xét tốt nghiệp cho khóa 17 theo kế hoạch đào tạo. 

- Đối với các môn học còn lại khóa 17, 18, 19, 20: thời gian tổ chức thi học kỳ 2 và học kỳ hè dự kiến bắt đầu từ ngày 09/8 đến ngày 29/8/2021 theo một trong hai hình thức sau: 

i) Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và sinh viên không thể tập trung tại Trường thì sẽ tổ chức thi trực tuyến (online). 

       ii) Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát và sinh viên có thể tập trung tại Trường thì sẽ tổ chức thi tập trung (offline). 

2. Đối với các môn thi của các lớp hệ vừa làm – vừa học và bằng 2:

Phòng KT&ĐBCL phối hợp với Phòng Đào tạo và các khoa tổ chức thi trực tuyến (online) bắt đầu từ ngày 26/6/2021 với hai hình thức thi tự luận và vấn đáp qua Zoom.

3. Để đảm bảo công tác tổ chức thi thuận lợi, công bằng, kiểm soát tốt quá trình làm bài của người học, Trường thành lập "Tổ công tác tổ chức thi kết thúc môn học học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2020-2021 – hình thức thi online” (thành phần bao gồm: phòng KT&ĐBCL thường trực, Phòng Đào tạo và Phòng Công nghệ thông tin) thực hiện công tác chuẩn bị các quy trình, quy định, hướng dẫn công tác tổ chức thi online cho các hệ đào tạo. 

4. Đối với các khoa và bộ môn: 

- Biên soạn đề thi phù hợp với hình thức thi online theo hướng dẫn của Tổ công tác tổ chức thi. 

- Thời gian nộp đề thi online cho hệ đại học chính quy (bao gồm học kỳ 2 và học kỳ hè) về phòng KT&ĐBCL từ ngày 25/6 đến ngày 21/7/2021. 

- Thời gian nộp đề thi offline cho hệ đại học chính quy vẫn thực hiện bình thường theo thông báo của phòng KT&ĐBCL (để thi tập trung khi dịch được kiểm soát). 

           Nguồn: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Tổng truy cập: 12,649,649

675,826