Thông báo về thực hiện phòng chống lây lan của dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 1369/ĐHQG - VP ngày 27/7/2020 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống Covid-19, Trường Đại học Kinh tế - Luật đề nghị công chức, viên chức, người lao động, người học thực hiện các nội dung sau: 

1. Công chức, viên chức, người lao động, người học tự bảo vệ sức khỏe, tiếp tục tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Các trường hợp đã từng đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 và hiện đang có mặt tại TP.HCM chủ động thực hiện khai báo y tế, áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời kê khai thông tin về email Phòng Tổ chức Hành chính hoặc Phòng Công tác sinh viên để Nhà trường báo cáo Đại học Quốc gia TP.HCM.

3. Trường hợp khẩn cấp các cá nhân liên hệ thông qua theo số điện thoại đường dây nóng: 0976.351.100 (ThS Toàng Ngọc Hiếu, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trợ lý Hiệu trưởng ) hoặc số : 0918.181.707 (Y sĩ Nguyễn Thị Phi Nga , Phòng Y tế ). 


                                                                                                                            
                                                                                                                        Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chínhTổng truy cập: 12,318,670

1,227,491