Thông báo Về việc giảng dạy và học tập hình thức online trong học kỳ hè, năm học 2019 - 2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đảm bảo sự an tâm cho giảng viên và sinh viên, thừa lệnh Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Phòng Đào tạo thông báo đến các đơn vị thuộc Trường, giảng viên và sinh viên những chỉ đạo và yêu cầu của Ban Giám hiệu như sau:

1. Thực hiện giảng dạy và học tập online thông qua các ứng dụng BigBlueButton, Google Meet, Zoom tích hợp trên hệ thống UEL E-Learning, cụ thể như sau :

 - Đối với các lớp hệ đại học chính quy và hệ vừa làm - vừa học, văn bằng hai TP.HCM: thực hiện dạy và học online từ ngày 03/8/2020 (ngoại trừ Báo cáo thực tập , Khóa luận , Giáo dục thể chất , Kiến tập ) cho đến khi có thông báo mới.

  Riêng các lớp học phần giáo dục thể chất (GDTC ), vì các lớp học diễn ra ở ngoài trời và đảm bảo được việc giãn cách theo quy định, giảng viên và sinh viên dạy và học bình thường tại khuôn viên của Trường, Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sẽ thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo của các cơ quan chức năng để thông báo đến giảng viên và sinh viên việc thay đổi phương thức học của các lớp GDTC khi cần thiết.

- Đối với các lớp hệ vừa làm - vừa học, văn bằng hai ở các tỉnh: thực hiện dạy và học online từ ngày 01/8/2020 cho đến khi có thông báo mới, 

2. Giảng viên giảng dạy online theo đúng thời khoá biểu mà Phòng Đào tạo đã xếp, không ghép lớp khi triển khai giảng dạy online. Các trường hợp báo nghỉ , báo bù thực hiện thông qua hệ thống myuel đối với các lớp đại học chính quy, gửi email đến sinh viên và Phòng Đào tạo kịp thời nắm thông tin đối với các lớp VB2, VL – VH.

   Giờ giảng online được tính như giờ giảng lý thuyết trên lớp học bình thường, Giảng viên không giang lại các nội dung đã dạy online khi sinh viên trở lại học tập trung.

4. Khung thời gian học kỳ hè năm học 2019 2020 vẫn giữ như kế hoạch, thời gian kết thúc học kỳ hè là ngày 23/8/2020. Giảng viên chủ động tổ chức kiểm tra giữa kỳ, đánh giá quá trình qua online, riêng thi cuối kỳ sẽ tổ chức thi tập trung theo kế hoạch. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp thì việc thi cuối kỳ sẽ được tổ chức khi sinh viên đi học tập trung trở lại (Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau).

5. Để đảm bảo kế hoạch, chất lượng giảng dạy và học tập, Ban Giám hiệu đề nghị giảng viên và sinh viên tích cực triển khai dạy và học online, phối hợp và chia sẻ với các đơn vị trong Trường kịp thời khắc phục những bất tiện có thể phát sinh trong quá trình thực hiện. Giao Phòng KT & ĐBCL chủ trì , phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Phòng Đào tạo và Phòng CNTT ghi nhận và báo cáo tình hình thực hiện dạy và học online các môn học cho Ban Giám hiệu hằng tuần.

6. Các Khoa, Bộ môn triển khai đến tất cả giảng viên sẵn sàng chuẩn bị bài giảng để có thể thực hiện giảng dạy online đối với các môn học trong Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 trong tình huống dịch bệnh diễn biến ngày càng xấu hơn và phải thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
                                                                                                                                             
7. Trong quá trình thực hiện , nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, các đơn vị ,giảng viên ,sinh viên vui lòng liên hệ:
 - Về mặt hỗ trợ kỹ thuật: Phòng CNTT, điện thoại : 028.37244555 - 6321, 6325, email:cntt@uel.edu.vn
- Về thời khóa biểu, kế hoạch đào tạo: Phòng Đào tạo, điện thoại: 028.372244555-6311,email phongdaotao@uel.edu.vn.
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     Nguồn: Phòng Đào tạo
Tổng truy cập: 12,396,104

839,530