Thư mời viết bài cho Hội thảo "PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐẤT ĐAI TRONG BỐI CẢNH MỚI"

Nhằm thực hiện tổng hợp, báo cáo về chính sách thuế, phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất, tín dụng và hình thành quản lý thị trường bất động sản để phục vụ Đề án: Tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, Ban Kinh tế Trung ương đã ban hành Thông báo số 10-TB/BKTTW ngày 26/03/2021 về việc phân công thực hiện nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Ban Tổ chức Hội thảo "Phát triển thị trường đất đai trong bối cảnh mới" kính gửi đến Quý Thầy/Cô thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2021.

Các chủ đề viết bài tham luận (chủ đề chi tiết đính kèm thư mời):

(1) Tổng quan chủ trương của Đảng, việc thể chế hóa và thực thi luật pháp và cơ chế chính sách tài chính của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai ở các vấn đề.

(2) Phân tích, đánh giá và làm rõ các nguyên nhân của các tồn tại, yếu kém trong phát triển thị trường đất đai tại Việt Nam: những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân (khách quan, chủ quan).

(3) Bài học kinh nghiệm để phát triển thị trường đất đai trong bối cảnh mới.

(4) Đề xuất, định hướng, kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai trong thời gian tới.

(5) Và các chủ đề liên quan khác mà quý Tác giả quan tâm…

- Thời gian đăng ký chủ đề viết bài: trước Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021.
- Link đăng ký tham gia viết bài: TẠI ĐÂY
- Thời gian nhận bài toàn văn: trước Thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021.
- Địa chỉ email gửi bài tham luận: hoithaouel@uel.edu.vn

Thông tin liên hệ:
ThS Nguyễn Thái Thành, email: thanhnt@uel.edu.vn, điện thoại: 0966.986.739

Trân trọng kính mời Quý Thầy/ Cô quan tâm viết bài cho Hội thảo.

Xem toàn bộ Thư mời TẠI ĐÂYTổng truy cập: 12,609,568

871,188