Tọa đàm “Đổi mới tư duy nghiên cứu và đào tạo luật học ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 05/5/2023 tại Phòng học Hoa Sen, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã tổ chức Tọa đàm “Đổi mới tư duy nghiên cứu và đào tạo luật học ở Việt Nam hiện nay”. 

 

Tọa đàm có sự tham dự của PGS.TS Lê Tuấn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Hiệu trưởng cùng các giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của UEL.

 

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Hiệu trưởng cho biết trong chiến lược phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Luật không chỉ thực hiện nghiên cứu khoa học, thúc đẩy công bố quốc tế mà còn chú trọng đến trụ cột phục vụ cộng đồng thông qua các nghiên cứu ứng dụng và hoạt động phản biện chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực luật. Trong định hướng phát triển, nhà trường sẽ phát triển hệ thống nghiên cứu về Kinh tế học pháp luật. 

 


PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Tọa đàm

 

Báo cáo viên chính tại Tọa đàm là GS.TS Võ Khánh Vinh - Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học 2022, thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật. Với chủ đề “Đổi mới tư duy nghiên cứu và đào tạo luật học ở Việt Nam hiện nay”, GS.TS Võ Khánh Vinh nhấn mạnh việc triển khai thực hiện tư duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học tập trung vào các nội dung sau: (i) Đổi mới tư duy nghiên cứu và đào tạo luật học, (ii) Hình thành đội ngũ cán bộ nghiên cứu và đào tạo pháp luật, (iii) Hình thành các tổ chức nghiên cứu và đào tạo tương ứng trong các tổ chức nghiên cứu và đào tạo pháp luật; (iv) Xây dựng các chương trình đào tạo có nội dung độc lập, lồng ghép, tích hợp các kiến thức chuyên ngành, đa ngành, liên ngành, xuyên ngành luật học, (v) Xây dựng hệ thống các đề tài nghiên cứu mang tính chất đa ngành, liên ngành, xuyên ngành về nhà nước và pháp luật, (vi) Xây dựng hệ thống các đề tài luận án, luận văn mang tính chất đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong đào tạo luật học, (vii) Tổng kết thực tiễn nghiên cứu và đào tạo dựa trên cách tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong lĩnh vực luật học; (viii) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo luật học. 

 


GS.TS Võ Khánh Vinh trình bày tham luận “Đổi mới tư duy nghiên cứu và đào tạo luật học ở Việt Nam hiện nay”


Giảng viên, học viên cao học tham dự và trao đổi ý kiến tại Tọa đàm

 

Chủ đề tọa đàm thu hút sự quan tâm và thảo luận sôi nổi của đại biểu tham dự với nhiều câu hỏi dành cho GS.TS Võ Khánh Vinh. Những gợi mở và hướng tiếp cận mới từ buổi Tọa đàm sẽ hỗ trợ tích cực cho đội ngũ giảng viên, học viên sau đại học trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thực hiện luận văn, luận án. 

 


PGS.TS Lê Tuấn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu cảm ơn GS.TS Võ Khánh Vinh

 

Tin và hình ảnh: Phòng Truyền thông