Tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện và công tác xã hội đối với sinh viên UEL

Ngày 13/3/2024, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác đánh giá kết quả rèn luyện và công tác xã hội, phục vụ cộng đồng đối với sinh viên”. 


Tọa đàm có sự tham dự của PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Hiệu trưởng, PGS.TS Huỳnh Thị Thúy Giang – Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các khoa đào tạo, phòng chức năng và Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.

Phát biểu chủ trì Tọa đàm, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện và công tác xã hội đối với người học. Hiệu trưởng cho rằng các tiêu chí đánh giá kết quả này cần phải được đổi mới, cho phép sinh viên sáng tạo, phát triển kỹ năng và khả năng giao tiếp thông qua việc tích lũy điểm rèn luyện và ngày công tác xã hội. Hoạt động này nên trở thành một hành trình khám phá của sinh viên, để từ đó sinh viên UEL phát triển những điểm mạnh của bản thân, đồng thời xây dựng ý thức và trách nhiệm đối với cộng đồng khi tham gia các hoạt động. Đây là những chủ trương quan trọng trong Chiến lược phát triển của UEL, nhằm phát triển toàn diện người học và xác định lấy người học làm trung tâm.PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Hiệu trưởng phát biểu chủ trì Tọa đàm

Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện và tham gia hoạt động công tác xã hội của sinh viên tại UEL đã được xây dựng từ lâu, tuy nhiên ở giai đoạn hiện nay, một số nội dung và tiêu chí cần cập nhật, bổ sung để có thể ghi nhận toàn diện, đầy đủ hơn về kết quả rèn luyện của sinh viên, và quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả của công tác này, giúp sinh viên nhận thức đúng cũng như khơi dậy khát vọng đóng góp cho cộng đồng, xã hội của sinh viên.  ThS Lê Văn Vĩ - Phó trưởng phòng TS&CTSV trình bày tham luận  “Thực trạng công tác đánh giá kết quả rèn luyện và công tác xã hội, phục vụ cộng đồng tại UEL” CN Huỳnh Mạnh Phương - Phó Bí thư Đoàn trường trình bày tham luận “Vai trò khơi dậy khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên UEL” 


Trình bày tham luận tại Tọa đàm, TS Trần Duy Thanh – Khoa Hệ thống thông tin đề xuất nhà trường cần thiết lập các chỉ số và tiêu chí để đo lường hiệu quả của hoạt động xã hội, thường xuyên đánh giá và điều chỉnh dựa trên kết quả đo lường; phát triển các chương trình học và nghiên cứu liên quan đến phát triển xã hội và phục vụ cộng đồng; hỗ trợ khởi nghiệp xã hội; tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo và chiến dịch xã hội để nâng cao nhận thức và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề xã hội;… Các nhóm giải pháp này sẽ gắn với từng “brand name” cụ thể nhằm giúp quảng bá hình ảnh UEL cũng như ngày càng hoàn thiện và cải tiến việc triển khai công tác xã hội, phục vụ cộng đồng của Trường. TS Trần Duy Thanh - Giảng viên khoa Hệ thống thông tin trình bày tham luận “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc triển khai công tác xã hội và phục vụ cộng đồng ở UEL”


Ở góc độ người học, bạn Nguyễn Hòa Kim Thái - sinh viên năm 4, Khoa Kinh tế đề xuất nhà trường xem xét bổ sung, xây dựng mới quy định ghi nhận ngày công tác xã hội với một số trường hợp; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến về quy định chuẩn, quy trình, cách thức xét duyệt và các mẫu xác nhận tham gia hoạt động xã hội tại địa phương; nâng cao chất lượng hệ thống cập nhật minh chứng điểm rèn luyện và ngày công tác xã hội theo hướng chuyển đổi số,… Sinh viên Nguyễn Hòa Kim Thái - Khoa Kinh tế trình bày tham luận “Góc nhìn của sinh viên về quy trình xét duyệt ngày công tác xã hội tại UEL” 


Các ý kiến, đề xuất, đóng góp của thầy, cô tham dự Tọa đàm tập trung vào những vấn đề: thay đổi, cải tiến khung đánh giá điểm rèn luyện; cần đưa ra khái niệm để xác định rõ hơn hoạt động phục vụ cộng đồng và các tiêu chí đánh giá; đưa hoạt động phục vụ cộng đồng vào chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; cần có quy định cụ thể để các khoa đào tạo phối hợp với phòng chức năng tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng;… 

 


Các đại biểu tham dự Tọa đàm đóng góp ý kiến


Phát biểu kết luận Tọa đàm, PGS.TS Huỳnh Thị Thúy Giang – Phó Hiệu trưởng cho biết, trong thời gian tới nhà trường sẽ có một số điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện và công tác xã hội, phục vụ cộng đồng đối với sinh viên, cụ thể: (i) Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ xây dựng mới quy định, trong đó xác định rõ hơn khái niệm về công tác xã hội, phục vụ cộng đồng và tiêu chí đánh giá; (ii) Nâng cấp hệ thống đánh giá điểm rèn luyện, ghi nhận ngày công tác xã hội và cập nhật thường xuyên để đảm bảo quyền lợi của sinh viên; (iii) Thay đổi nội dung khung đánh giá điểm rèn luyện, đặc biệt chú ý đến tiêu chí về kỷ luật đối với sinh viên; (iv) Điều chỉnh quy định về đánh giá điểm rèn luyện, trong đó cụ thể hóa tất cả các quy trình thực hiện và thời gian xử lý; (v) Tổ chức truyền thông hiệu quả hơn ở từng cấp (lớp, khoa, trường) về đánh giá điểm rèn luyện và ngày công tác xã hội; (vi) Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên ở học kỳ 8; (vii) Xem xét bổ sung quy trình xét điểm rèn luyện đối với sinh viên học song bằng; (viii) Xem xét quy định hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng là yếu tố bắt buộc để xét tốt nghiệp đại học. 

 


PGS.TS Huỳnh Thị Thúy Giang – Phó Hiệu trưởng phát biểu kết luận Tọa đàm

 

Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp hình lưu niệm


Tin và hình ảnh: Phòng Truyền thông