Trường Đại học Kinh tế - Luật đạt kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục (chu kỳ 2)

Ngày 20/3/2023, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 04 trường thành viên ĐHQG-HCM, trong đó có Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL). Đây cũng là những đơn vị sớm nhất hoàn thành kiểm định chu kỳ 2 trong số các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

 

Lễ công bố và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 04 trường thành viên ĐHQG-HCM

 

Tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng, cùng Ban giám hiệu Trường đã thay mặt tập thể viên chức, người lao động của Trường nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA).
 


PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Trước đó, từ ngày 9/12 đến ngày 13/12/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của VNU-CEA đã tiến hành đánh giá chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. Đoàn chuyên gia đã tiến hành đánh giá theo đúng các quy định hiện hành, độc lập, khách quan, công khai, minh bạch. Kết quả đánh giá phản ánh uy tín, danh tiếng chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng của UEL. 


Từ khi thành lập, Trường kiên định với những tuyên bố về tầm nhìn, sứ mạng qua các giai đoạn phát triển và tập trung cao, thực hiện mạnh mẽ quá trình phát triển chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu để vun đắp thêm truyền thống và giá trị của Trường. Trong hơn 22 năm qua, UEL đã đào tạo và cung cấp cho xã hội hơn 35.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, xây dựng được đội ngũ viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn cao, với nhiều chuyên gia đầu ngành, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học, đóng góp cộng đồng theo hướng chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và luật.


Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục UEL cho thấy điểm trung bình cao của các tiêu chuẩn trong từng mục: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng (Kết quả hoạt động đều đạt từ 4,00 điểm trở lên).


UEL nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2

 

Đồng thời, Đoàn đã kiến nghị UEL cần quan tâm thực hiện các nhóm giải pháp cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn tới, như: Rà soát, ban hành các văn bản quy định, quy chế,… tạo điều kiện thuận lợi để triển khai mô hình đại học tự chủ một cách bền vững và hiệu quả; Tiếp tục thực chiến lược nâng cao chất lượng đội ngũ, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; Chú trọng các chính sách nhằm chuẩn hóa quốc tế các hoạt động đào tạo, chính sách về hoạt động khởi nghiệp, năng lực số, chính sách về mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) phù hợp với định hướng chiến lược và mục tiêu trọng tâm mà Trường đã đặt ra trong giai đoạn 2021-2025. 

 

Trong giai đoạn 2022-2027, UEL xác định đầu tư nguồn lực, tiếp tục các biện pháp triệt để hơn để cải tiến chất lượng dựa trên các phát hiện từ hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài. Thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn uy tín của Việt Nam và quốc tế.


 


 

Tin bài và hình ảnh: Phòng Truyền thông