Trường Đại học Kinh tế - Luật tiếp và làm việc với Đại học Western Sydney (Úc)

Ngày 31.08.2020, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Western Sydney (WSU) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm thảo luận các nội dung hợp tác đã ký kết trong MoU và định hướng cho các lĩnh vực hợp tác đầy triển vọng trong tương lai. 

Đại diện từ phía Đại học Western Sydney bao gồm GS Yi-Chen Lan (Pro Vice-Chancellor), GS Anna Cody (Dean, School of Law), Marisa Furno (Associate Director, Western Sydney International), GS June Wang (Associate Dean (International), School of Law). 


                                                                        Hình ảnh cuộc họp trực tuyến

Phía Trường Đại học Kinh tế - Luật có sự tham dự của PGS.TS Lê Vũ Nam -Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Dương Anh Sơn - Trưởng Khoa Luật Kinh tế , TS Đào Gia Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ, ThS Lê Bích Thủy - Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại, ThS Lê Văn Hinh - Phó Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại, TS Lê Nguyễn Gia Thiện - Giảng viên Khoa Luật). 

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật đã thảo luận các nội dung cụ thể cho mối quan hệ hợp tác, trong đó bao gồm việc đấu thầu các dự án quốc tế và trao đổi giảng viên, sinh viên; cấp học bổng Tiến sĩ Luật cho giảng viên UEL (nguồn kinh phí từ Chính phủ Úc), đồng thời đưa ra đề xuất về việc liên kết đào tạo Thạc sĩ Luật. 
Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp đã mở ra các cơ hội xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược và lâu dài giữa hai trường. 

                                                                                                                     Thực hiện: Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ


 


Tổng truy cập: 12,390,451

833,877