Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh đấu thầu thành công dự án thuộc khuôn khổ Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam

Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế - Luật đấu thầu thành công dự án trong khuôn khổ Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ. 

 

 

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu  Âu tài trợ, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.

 

Thông tin cụ thể về dự án: 

 

Sáng kiến: “Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện Cần Giờ, TPHCM”.

- Địa bàn thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian triển khai: 12 tháng 

 

Vào ngày 6/9/2021, đại diện từ trường Đại học Kinh tế - Luật bao gồm PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng nhà trường, TS. Đào Gia Phúc - Viện trưởng Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, TS. Trịnh Thục Hiền - Phó Viện trưởng, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh đã tham dự buổi gặp mặt với Quỹ JIFF nhằm trao đổi các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án, bao gồm:

- Chúc mừng các đối tác nhận tài trợ, trình bày tổng quan về Quỹ JIFF và các bước hoàn thiện pháp lý để triển khai dự án;

- Trình bày kế hoạch các hoạt động của Quỹ JIFF trong năm 2021;

- Giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục nhận tài trợ. 

 

 

 Việc Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh đấu thầu thành công dự án và triển khai trong thời gian tới sẽ góp phần vào việc nâng cao hình ảnh, vị thế của nhà trường cũng như đóng góp các kết quả nghiên cứu phục vụ xã hội. 

 

          Nguồn: Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh 

 


Tổng truy cập: 12,762,113

880,595